Poradnia TĘCZA

Przyjdź do nas jeśli:

 • potrzebujesz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej. Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym (rodzicom, nauczycielom, wychowawcom)
 • chcesz zdobyć wiedzę z dziedziny psychologii i pedagogiki

Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i szkoleniową - dla osób indywidualnych oraz dla grup

Organizujemy 

 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • terapię zaburzeń zachowania, 
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz dla młodzieży z dysleksją
 • szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów, wychowawców, rodziców i studentów,
 • warsztaty  “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ”,
 • zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne,
 • warsztaty dla uczniów gimnazjów przygotowujące do wyboru ścieżki kształcenia

Pomagamy

 • przezwyciężać trudności wychowawcze,
 • rozwiązywać konflikty rodzinne i szkolne, 
 • pokonywać specyficzne trudności w matematyce dla dzieci z klas 0-IV oraz  kształtować umiejętności matematycznych dzieci klas “0” (wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej)

Doradzamy wybór szkoły i zawodu

Wystawiamy honorowane przez szkoły zaświadczenia

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • opinie na użytek osób korzystających z pomocy Poradni

 

DOBRO OSÓB korzystających z naszej Poradni jest obiektem naszej szczególnej troski, 

dbamy o:
- wysoki poziom fachowości
- surowe przestrzeganie tajemnicy służbowej
- życzliwe i podmiotowe traktowanie

W przypadku naszej Poradni NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA – mogą się do nas zgłaszać wszyscy z terenu Nowego Sącza i okolic.

Korzystanie z pomocy Poradni Tęcza jest odpłatne.

 

Tysiące ludzi przed nami spotykał identyczny los
i poradzili sobie, więc i my damy sobie radę!
R. Brash

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: